Wysokość odsetek ustawowych 2020

Zmiany wysokości stóp procentowych, mają wpływ na wysokość odsetek ustawowych. W maju 2020r Rada Polityki Pieniężnej, zdecydowała o obniżce stopy referencyjnej, do najniższego poziom w historii, czyli 0,1 proc. Było to już trzecie cięcie, po obniżkach w marcu i kwietniu tego roku. Spowodowane globalną pandemią i kryzysem w wielu branżach gospodarki. Warto dowiedzieć się, czym są odsetki ustawowe i jak obliczyć ich wysokość.

Czym są odsetki ustawowe?

Jako odsetki ustawowe można było rozumieć formę opłaty za zwłokę, odnośnie nie spełnionych w terminie zobowiązań płatniczych. Ich wysokość jest podawana w procentach, od kwoty przeterminowanych należności. Zależnych również od tego, ile dni upłynęło od terminu zapłaty. Nawet 80 proc. przedsiębiorstw ma nie uregulowane zaległości, według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W praktyce już pierwszego dnia od ostatniego terminu spłaty zobowiązania finansowego, kontrahent ma prawo wystąpić do dłużnika o zapłatę należnych odsetek. Zgodnie ze stawkami obowiązującymi na mocy ustawy. Gdyż istnieją górne granice, których nie należy przekraczać.

praca biznes laptop firma

pixabay.com/pl

Akty prawne

Odsetki ustawowe mogą zostać naliczone, tylko w określonych przez prawo sytuacjach.
Czyli gdy wynikają z:

 • mocy ustawy,
 • określonej czynności prawnej,
 • orzeczenia wydanego przez sąd,
 • na podstawie decyzji innego organu.

Minister sprawiedliwości ogłasza, co roku stawki odsetek ustawowych. Jednak ich wysokość jest zależna od dwóch podstawowych czynników:

 1. Ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski stopy referencyjnej.
 2. Aktualnej wysokości punktu procentowego. Jest to zmienna, ustalana w kodeksie cywilnym.

Jakie są stawki odsetek ustawowych?
Od 28 maja 2020r obowiązują nowe stawki, w skali roku:

 • odsetki ustawowe – 3,6%
 • stawka maksymalna odsetek ustawowych w 2020r – 8%
 • za opóźnienie stawka odsetek ustawowych wynosi – 5,6%
 • stawka maksymalna dla odsetek ustawowych za opóźnienie – 12%
 • opóźnienie transakcji handlowych dla podmiotów leczniczych, jest objęte ofertami w wysokości 9,5%
 • dla transakcji handlowych z innymi podmiotami odsetki za opóźnienie wynoszą 11,5%.
Odsetki kapitałowe

Transakcje kapitałowe mogą być objęte odsetkami, które są naliczane od pożyczonej kwoty. Zwykle ich wysokość jest określona w umowie pożyczki. Jednak, gdy strony nie określą ich wysokości, będą obowiązywać odsetki ustawowe. Co istotne, mogą one być naliczane zarówno przy braku spłaty całości, jak i części zobowiązania finansowego.

praca zdalna internet dodatkowa

fotostock.com

Obliczanie wysokości należnych odsetek ustawowych

Aby prawidłowo obliczyć należne odsetki ustawowe trzeba zebrać określone dane, niezbędne do wzoru, jaki zostanie zastosowany.
Są to:

 • Aktualna stawka odsetek ustawowych.
 • Wysokość kwoty zaległości.
 • Liczba dni, które upłynęły od terminu zapłaty należności.

Zebrane dane należy podstawić do wzoru, na podstawie, którego można obliczyć wysokość należnych odsetek ustawowych:

należna kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek ustawowych / 365 dni

10/10 - (1 vote)

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

 1. Olek G. pisze:

  Niestety nie wszystkie firmy pożyczkowe stosują się do tych wartości. Dorzucając do umów ukryte koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

39 − = 36